OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rypin14.01.2022

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rypin

14.01.2022


Rypin, dnia 14.01.2022 r.
 
RRW.6733.CP.16.2021
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),
 
W Ó J T  G M I N Y  R Y P I N
                                              
            podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Rypin wydano decyzję administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Borzyminie” przewidzianej do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 90 położonej w miejscowości Borzymin - gmina Rypin.

Z decyzją administracyjną oraz niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 3).

W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl,
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Borzymin na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Marcin Witulski (14 stycznia 2022)
Opublikował: Marcin Żołnowski (14 stycznia 2022, 15:21:21)

Ostatnia zmiana: Marcin Żołnowski (14 stycznia 2022, 15:24:50)
Zmieniono: Poprawa stylizacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 258