Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin13.05.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

13.05.2022


Rypin, dnia 13.05.2022 r.
 
RRW.6733.CP.3.2022
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),
 
W Ó J T  G M I N Y  R Y P I N
                                              
            podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Rypin wydano decyzję administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości na trasie Stępowo - Sadłowo” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: : 1, 2/1, 2/2, 7/1, 7/2, 6/1, 6/2, 8/2, 8/3, 100, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 35/1, 35/2, 25/1, 25/3, 25/4, 83/2, 90/2, 87, 91/1, 91/2, 92/1, 92/2, 93/1, 93/2, 94/1, 94/2, 89/1, 89/4, 104/1, 104/2, 107/1, 107/2, 108/1, 108/2, 109/2, 109/3, 115/1, 115/2, 117/3, 117/4, 117/6, 117/5, 119/1, 119/2, 121/1, 121/2, 123/1, 123/3, 123/4, 125/1, 125/2, 127/1, 127/6, 127/5, 127/4, 129/1, 129/3, 129/4, 129/5, 163/3, 163/4, 163/5, 163/7, 163/6, 167/1, 167/2, 164/1, 164/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 10/1, 10/2, 12/2, 11/5, 11/6, 11/7, 11/10, 84/1, 84/2, 85/5, 85/6, 85/7, 85/8, 85/9, 85/10, 85/11, 86/1, 105, 95/1, 95/2, 96/1, 96/2, 97/1, 97/2, 98/1, 98/2, 99/1, 99/2, 101/1, 101/2, 103/1, 103/2, 113/1, 113/2, 114/1, 114/2, 116/1, 116/2, 118/1, 118/2, 120/1, 120/2, 122/3, 124/3, 124/4, 124/5, 124/6, 100, 126/1, 126/2, 128/1, 128/2, 137/1, 138/1, 139/1, 18, 17/1, 20/1, 25/1, 137/1, 137/2, 138/1, 138/2, 139/1, 139/2, 144 w miejscowości Nowe Sadłowo – gmina Rypin, o numerach ewidencyjnych 284/6, 639 w miejscowości Sadłowo – gmina Rypin, oraz o numerach ewidencyjnych: 55/3, 55/4, 60/1, 60/2, 62/8, 62/10, 62/7, 62/9, 63/1, 63/2, 64/1, 64/2, 65/1, 65/2, 66/1, 66/4, 66/3, 10, 78/1, 78/2, 90/1, 90/2, 105/7, 105/8, 105/5, 105/6, 105/3, 105/4, 105/10, 105/9, 27, 18, 17/1, 17/2, 19/1, 19/3, 19/5, 19/6, 20/1, 20/3, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 26/4, 26/5, 32/1, 32/2, 33/1, 33/3, 33/4, 33/5, 34/4, 34/6, 34/1, 34/5, 35/1, 36/1 w miejscowości Stępowo – gmina Rypin.
 
      Z decyzją administracyjną oraz niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4 (pokój Nr 3).
   W w/w Referacie można uzyskać szczegółowe informacje i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl,
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin oraz we wsi Sadłowo, Nowe Sadłowo i Stępowo na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Marcin Witulski (13 maja 2022)
Opublikował: Marcin Żołnowski (13 maja 2022, 14:35:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 133