Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin22.07.2022

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

22.07.2022


Rypin, dnia 18.07.2022 r.
 
RRW.6733.CP.11.2022
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.),
zawiadamiam,
     że na wniosek Gminy Rypin w dniu 14.07.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Balin” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi : 109/83, 109/77, 109/84, 109/75, 109/85, 109/89, 109/90, 109/92, 109/93, 109/55, 109/119, 109/96, 109/91, 109/79, 109/81, 109/101 w miejscowości Balin – gmina Rypin.
     W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14-stu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rypin  przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3
w godzinach 8:00 – 15:00 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin, na stronie www.bip.rypin.pl.
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, oraz we wsi Balin na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Paprocki (22 lipca 2022)
Opublikował: Marcin Witulski (22 lipca 2022, 13:59:05)

Ostatnia zmiana: Marcin Witulski (22 lipca 2022, 14:06:04)
Zmieniono: Zmiana osoby, która wytworzyła informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 260