Ogłoszenie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rypin18.11.2022

Ogłoszenie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rypin

18.11.2022

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 29 listopada 2022 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Rypin.

Porządek obrad przewiduje:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie obrad XLI sesji rady gminy i stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z obrad XL sesji rady gminy odbytej w dniu 8 listopada 2022 roku,
c) przyjęcie porządku obrad XLI sesji rady gminy.

2. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok.

3. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Rypin na 2023 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2023.

5. Podjęcie uchwały w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na 2023 rok.

6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2022 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponowienia petycji.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu wykorzystywanego do przewozu dziecka niepełnosprawnego do szkół i placówek oświatowych, jeśli jest on realizowany przez rodzica dziecka.

9. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rypin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku.

10. Przedstawienie informacji wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

11. Wolne wnioski, zapytania i informacje.

12. Odpowiedzi na wnioski, zapytania.

13. Zakończenie obrad XLI sesji rady gminy.


Wiceprzewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz

metryczka


Wytworzył: Wiceprzewodniczący Rady Marek Paweł Śmiechewicz (18 listopada 2022)
Opublikował: Agnieszka Liszewska (18 listopada 2022, 12:27:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 137