Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin16.01.2023

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

16.01.2023


Rypin, dnia 12.01.2023 r.
 
RRW.6733.CP.18.2022
 
 
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Rypin
 
o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.),
zawiadamiam,
     że na wniosek Pani Anny Łoś „Anemon” w dniu 23.12.2022 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa linii kablowej SN 15kV” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami ewidencyjnymi: 79/2, 139, 135/3, 135/4 położonych w miejscowości Rusinowo - gmina Rypin oraz numerach ewidencyjnych 241/4, 242/2, 1442/1 położonych w miasto Rypin
     W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w terminie 14-stu dni od daty ogłoszenia obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Rypin  przy ul. Lipnowskiej 4, pokój nr 3 w godzinach 8:00 – 15:00 lub telefonicznie 54 280 97 03.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1. Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rypin oraz Urzędu Miasta Rypin na stronach: www.bip.rypin.pl., www.bip.rypin.eu,
2. Wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rypin, Urzędu Miasta Rypin oraz we wsi Rusinowo na okres 14 dni.

metryczka


Wytworzył: Mariusz Tomaszewski (16 stycznia 2023)
Opublikował: Marcin Witulski (17 stycznia 2023, 09:23:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 183