Karty informacyjne SIOS

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 11 - 20 (z 327) starsze karty »
numer wpisu:

2021/A/13

data: 2 września 2021
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch budynków inwentarskich (chlewni) wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianej do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Sadłowo, dz. nr 633/1.
dane
wnioskodawcy:
Wioletta Łętkowska
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2021/E/13

data: 31 sierpnia 2021
zakres przedmiotowy: Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dla inwestycji pn.:„Budowa dwóch budynków inwentarskich (chlewni) wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianej do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków w obrębie ewidencyjnym Sadłowo, dz. nr 633/1.
zamawiający: Wioletta Łętkowska
wykonawca: EkoPolska Mojzesowicz Sp. k.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2021/A/10

data: 17 czerwca 2021
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wolnostojącej o mocy do 1,5 MW wraz z kontenerową stacją transformatorową nn/SN oraz infrastrukturą towarzyszącą – PV Kowalki”
dane
wnioskodawcy:
P.H.U. Gabi Karpus Krzysztof
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2021/E/7

data: 15 czerwca 2021
zakres przedmiotowy: Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia dla inwestycji pn.: „Budowa kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych do 1 MW każda, o łącznej mocy do 2 MW, zlokalizowanych w miejscowości Rusinowo wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą na dz. nr ewid. 432/8 i 431/5 obręb Rusinowo, gmina Rypin, powiat Rypiński” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr 432/8 i 431/5 obręb Rusinowo, gm. Rypin
zamawiający: Vortex Energy Solar Sp. z o.o.
wykonawca: EKODECYZJA Michał Roszyk
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2021/B/1

data: 8 czerwca 2021
zakres przedmiotowy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie punktu zbierania złomu stalowego, metali kolorowych na dz. nr 263 obręb Marianki, gmina Rypin”
nazwa
podmiotu:
mamAUTO Sp. J.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2021/B/2

data: 28 maja 2021
zakres przedmiotowy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid. 81/3, obręb ewidencyjny Nowe Sadłowo, położonej w gminie Rypin” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr 81/3 obręb Nowe Sadłowo gm. Rypin.
nazwa
podmiotu:
New Energy Investments Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2021/A/1/72

data: 25 maja 2021
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. "Rozbudowa biogazowni rolniczej" na dz. nr 85/16 i 85/17 w obrębie ewidencyjnym Starorypin Prywatny, gm. Rypin
dane
wnioskodawcy:
BIOGAZOWNIA RYPIN Sp. z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2020/B/02

data: 25 maja 2021
zakres przedmiotowy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Powierzchniowa eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Stępowo IX” przewidzianej do realizacji na nieruchomościach oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr 81 i 271 w miejscowości Stępowo, gm. Rypin.
nazwa
podmiotu:
NASZE MAZURY Justyna Marczak, Marcin Sadowski S.C.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2018/B/3

data: 21 maja 2021
zakres przedmiotowy: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.„Budowa dwóch budynków inwentarskich do chowu bojlera kurzego w systemie ściółkowym” przewidzianej do realizacji na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o nr 106 – obręb Puszcza Miejska - gmina Rypin.
nazwa
podmiotu:
Marcin Ochoński
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

numer wpisu:

2020/E/28

data: 17 maja 2021
zakres przedmiotowy: Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
zamawiający: CEDROB S.A.
wykonawca: CEDROB S.A.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Rypin

« nowsze karty Karty informacyjne SIOS o pozycjach 11 - 20 (z 327) starsze karty »