Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (130)  |  Przetargi unieważnione (20)

zamówienie na:

Usługa przewozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRW.271.ZO.10.2020
wartość: poniżej 30 000 EURO
termin składania ofert: 29 lipca 2020  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty poniżej 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz (299kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert pobierz (269kB) pdf

RRW.271.ZO.10.2020                                                               Rypin, 28 lipca 2020 roku
 

Dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego na realizację zadania pn. „Usługa przewozu uczniów do szkół w roku szkolnym 2020/2021”.
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE (SPROSTOWANIU ROZBIEŻNOŚCI)
TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 
Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego o następujące zapisy:
 1.    Zapytanie ofertowe pkt. 14 ppkt. 1)
1) Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, pokój nr 18 w nieprzekraczalnym terminie do 28 lipca 2020 roku do godziny 11:00.

 Otrzymuje brzmienie:
1) Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, pokój nr 18 w nieprzekraczalnym terminie do 29 lipca 2020 roku do godziny 11:00.

Pozostała treść zapytanie ofertowego pozostaje bez zmian.

                                                                                                        Wójt Gminy Rypin
                                                                                                                     /-/
                                                                                                       dr Janusz Tyburski


Ogłoszenie o zmianie zapytania pobierz (178kB) pdf

Zapytanie ofertowe pobierz (2431kB) pdf
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  pobierz (1192kB) pdf
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy pobierz (31kB) word
Załącznik nr 3 - Projekt umowy  pobierz (234kB) pdf
Załącznik nr 4 - Klauzula RODO pobierz (17kB) word
Załącznik nr 5 - Wykaz osób  pobierz (15kB) word
Załącznik nr 6 - Wykaz narzędzi  pobierz (15kB) word
Załącznik nr 7 - Wykaz usług pobierz (14kB) word

metryczka


Opublikował: Katarzyna Pankowska (21 lipca 2020, 14:26:12)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Pankowska (10 sierpnia 2020, 15:24:23)
Zmieniono: Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 521