zamówienie na:

Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.9.2022
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 27 maja 2022  09:00

Postępowanie prowadzone jest na portalu MiniPortal.
Wszystkie dokumenty znajdują się pod bezpośrednim adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/8884ad3f-a5b0-4cbe-937a-e8fd5caf4a9d

Informacje o zamówieniu pobierz (100kB) pdf

metryczka


Opublikował: Katarzyna Jarzębowska (11 maja 2022, 15:21:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 318