Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stępowo

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.6.2020
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 5 października 2020  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)