Przetargi aktualne


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Rozbudowa drogi gminnej nr 120327C Puszcza Rządowa – Szczerby – odcinek długości 1,866 km

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.14.2020
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 20 stycznia 2021  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)