Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Zakup i dostawa pelletu

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.3.2023
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 1 lutego 2023  10:00

zamówienie na:

Wymiana studni kanalizacji sanitarnych i modernizacja sieci wodociągowej PVC wraz z przyłączami na terenie miejscowości Balin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.1.2023
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 31 stycznia 2023  10:00

zamówienie na:

Zakup i dostawa paliw na potrzeby Gminy Rypin i wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.2.2023
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 26 stycznia 2023  10:00

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)