Przetargi w toku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Zakup i dostawa opału na sezon grzewczy 2022/2023

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.14.2022
wartość: poniżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 19 września 2022  08:00

zamówienie na:

Dostawa sprzętu IT, przebudowa strony www oraz bip w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.12.2022
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 19 sierpnia 2022  08:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)