Przetargi w toku z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rypin od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.117.2022
wartość: powyżej progów unijnych
termin składania ofert: 21 listopada 2022  10:00

zamówienie na:

Zakup i dostawa opału na sezon grzewczy 2022/2023

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.16.2022
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 13 października 2022  08:00

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)