Przetargi w toku z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RRW.271.ZO.1.2023
wartość: poniżej 130 000 złotych
termin składania ofert: 5 czerwca 2023  12:00

zamówienie na:

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów po byłych PGR-ach

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.9.2023
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 30 maja 2023  12:00

zamówienie na:

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Głowińsk

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.8.2023
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 maja 2023  12:00

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)