Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Zakup paliw na potrzeby Gminy Rypin i wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRW.271.2.2020
wartość: poniżej kwot określonych w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 23 stycznia 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Ogłoszenie o nieważnieniu postępowania poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)