Przetargi unieważnione z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Rypin

zamawiający: Gmina Rypin
tryb zamówienia: Tryb podstawowy, na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp
nr sprawy: RRW.271.6.2022
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 maja 2022  10:00
przyczyna unieważnienia: Ogłoszenie o wyniku postępowania poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)