Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

Przetarg nieograniczony
rejestr zmian informacji

dodano ogłoszenie o zmianie ogloszenia
Data: 2015-01-20 15:21:31
Autor: Mariusz Paprocki
Dodano ogłoszenia o udzieleniu zamówienia
Data: 2014-05-21 14:36:54
Autor: Marcin Żołnowski
Dodano informację o wyborze oferty
Data: 2014-04-28 14:22:17
Autor: Marcin Żołnowski
Dodano Modyfikację treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznik do modyfikacji
Data: 2014-04-22 09:59:53
Autor: Marcin Żołnowski
Zmiany o pozycjach 1 - 4 (z 4)

powrót do informacji »