Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 21 - 40 (z 4571)

Dane podstawowe OSP Kowalki

aktualizacja danych


Data: 2022-04-25 13:07:38
Autor: Agnieszka Liszewska

Data: 2022-04-22 12:34:30
Autor: Marcin Żołnowski

Data: 2022-04-22 12:32:54
Autor: Marcin Żołnowski

Data: 2022-04-22 12:31:34
Autor: Marcin Żołnowski

XXXIII/236/22

dodanie informacji o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Data: 2022-04-20 11:07:05
Autor: Agnieszka Liszewska

XXXIII/238/22

dodanie informacji o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego


Data: 2022-04-20 11:05:29
Autor: Agnieszka Liszewska

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

Upłynął czas publikacji informacji określony przez Redaktora


Data: 2022-04-19 13:34:01
Autor: Marcin Dytrych

Dostępne katalogi :

formatowanie tekstu


Data: 2022-04-19 11:46:54
Autor: Agnieszka Liszewska

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

Upłynął czas publikacji informacji określony przez Redaktora


Data: 2022-04-14 12:47:37
Autor: Marcin Dytrych

Sprawozdanie z wykonaniu budżetu gminy Rypin za 2021 rok

dodanie uchwały składu Orzekającego RIO z dnia 7 kwietnia 2022 roku


Data: 2022-04-13 10:51:50
Autor: Agnieszka Liszewska

Obwieszczenie Wójta Gminy Rypin

Upłynął czas publikacji informacji określony przez Redaktora


Data: 2022-04-12 10:25:58
Autor: Marcin Dytrych

Data: 2022-04-11 11:02:20
Autor: Marcin Żołnowski

Status gminy

aktualizacja tekstu jednolitego ustawy o samorządzie gminnym


Data: 2022-04-11 09:13:13
Autor: Agnieszka Liszewska

Data: 2022-04-08 12:11:27
Autor: Agnieszka Liszewska

Fundusz sołecki

aktualizacja


Data: 2022-04-08 10:17:50
Autor: Agnieszka Liszewska

Data: 2022-04-08 09:09:18
Autor: Agnieszka Liszewska

Zapytanie ofertowe

Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2022-04-07 12:21:21
Autor: Katarzyna Jarzębowska

Realizacja inwestycji

aktualizacja


Data: 2022-04-07 09:52:31
Autor: Agnieszka Liszewska

Data: 2022-04-07 09:17:01
Autor: Agnieszka Liszewska

Data: 2022-04-07 09:16:38
Autor: Agnieszka Liszewska
Zmiany o pozycjach 21 - 40 (z 4571)