Uchwała nr IX/53/07Rady Gminy Rypinz dnia 13 czerwca 2007w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rypin w zakresie obszaru położonego w miejscowości Puszcza Miejska, działki o numerach ewidencyjnych 51/10, 52/3 i 53Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 ) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 )

Uchwała nr IX/53/07
Rady Gminy Rypin
z dnia 13 czerwca 2007


w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rypin w zakresie obszaru położonego w miejscowości Puszcza Miejska, działki o numerach ewidencyjnych 51/10, 52/3 i 53

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 ) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 )


Pliki do pobrania w formacie PDF.

Uchwała Rady Gminy nr IX/53/07 z dnia 2007-06-13 (342kB) pdf

Zalącznik do uchwaly -mapka (89kB) pdf

 

 

metryczka


Opublikował: Agnieszka Krauza (5 maja 2008, 14:38:02)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Krauza (9 maja 2008, 11:56:32)
Zmieniono: dodanie podstawy prawnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 915