Uchwała nr XI/69/07Rady Gminy Rypinz dnia 9 października 2007w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie reorganizacji jednostek pomocniczych na terenie gminy RypinNa podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 ) oraz § 7 Statutu Gminy Rypin z dnia 16 czerwca 2003 r. ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko -Pomorskiego z 08.10.2003 r. Nr 113, poz. 1601 )

Uchwała nr XI/69/07
Rady Gminy Rypin
z dnia 9 października 2007


w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie reorganizacji jednostek pomocniczych na terenie gminy Rypin

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 ) oraz § 7 Statutu Gminy Rypin z dnia 16 czerwca 2003 r. ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko -Pomorskiego z 08.10.2003 r. Nr 113, poz. 1601 )


Pliki do pobrania w formacie PDF.

Uchwała Rady Gminy Rypin nr XI/69/07 z dnia 2007-10-09 (108kB) pdf

Załącznik do uchwały (133kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Agnieszka Krauza (13 maja 2008, 08:59:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1072