Uchwała nr XI/74/07Rady Gminy Rypinz dnia 9 października 2007w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w RypinieNa podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98 poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz.1271, Nr 213, poz.1802 i Nr 240, poz.2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz.304, Nr 130, poz.1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 273, poz. 2702 i Nr 273, poz.2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, Nr 169, poz.1413, Nr 169, poz. 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959 i Nr 138, poz. 976 )

Uchwała nr XI/74/07
Rady Gminy Rypin
z dnia 9 października 2007


w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Rypinie

Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. Nr 98 poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz.1271, Nr 213, poz.1802 i Nr 240, poz.2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz.304, Nr 130, poz.1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 273, poz. 2702 i Nr 273, poz.2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, Nr 169, poz.1413, Nr 169, poz. 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959 i Nr 138, poz. 976 )


Plik do pobrania w formacie PDF.

Uchwała Rady Gminy Rypin nr XI/74/07 z dnia 2007-10-09 (70kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Agnieszka Krauza (13 maja 2008, 14:29:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1945