Uchwała nr XIII/92/07Rady Gminy Rypinz dnia 19 grudnia 2007w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Rypin Pana Jana Kwiatkowskiego o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 ) oraz art. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. Nr 165, poz. 1171 )

Uchwała nr XIII/92/07
Rady Gminy Rypin
z dnia 19 grudnia 2007


w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Rypin Pana Jana Kwiatkowskiego o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 ) oraz art. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U. Nr 165, poz. 1171 )


Plik do pobrania w formacie PDF.

Uchwała Rady Gminy Rypin nr XIII/92/07 z dnia 2007-12-19 (124kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agnieszka Krauza (15 maja 2008, 10:27:32)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Krauza (15 maja 2008, 10:32:06)
Zmieniono: dodano podstawę prawną

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1879