Uchwała nr XXIV/187/09Rady Gminy Rypinz dnia 27 maja 2009zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ,,d ''oraz lit. ,,i'' oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 oraz Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz.100 )

Uchwała nr XXIV/187/09
Rady Gminy Rypin
z dnia 27 maja 2009


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ,,d ''oraz lit. ,,i'' oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 oraz Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz.100 )


Pliki do pobrania w formacie PDF

Uchwała Nr XXIV/187/09 wraz z uzasadnieniem (110kB) pdf

Załącznik Nr 1 - dochody (97kB) pdf

Załącznik Nr 2 - wydatki (126kB) pdf

Załącznik Nr 3 - dochody związane z realizacją zadań zleconych (99kB) pdf

Załącznik Nr 3a - wydatki związane z realizacją zadań zleconych (108kB) pdf

Załącznik Nr 4 - limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 (188kB) pdf

Załącznik Nr 4a - zadania inwestycyjne w 2009 r. (91kB) pdf

Załącznik Nr 5 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (143kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agnieszka Krauza (18 czerwca 2009, 10:37:50)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Krauza (2 września 2009, 12:48:10)
Zmieniono: zmiana czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1031