Uchwała nr XXVI/197/09Rady Gminy Rypinz dnia 11 sierpnia 2009w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dotowania demontażu i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Rypin ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) w związku z Uchwałą Rady Gminy Rypin Nr XXVI/196/09 z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do przedsięwzięć służących ochronie środowiska związanych z demontażem i utylizacją zawierających azbest

Uchwała nr XXVI/197/09
Rady Gminy Rypin
z dnia 11 sierpnia 2009


w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dotowania demontażu i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Rypin ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 ) w związku z Uchwałą Rady Gminy Rypin Nr XXVI/196/09 z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie dotacji ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do przedsięwzięć służących ochronie środowiska związanych z demontażem i utylizacją zawierających azbest


Pliki do pobrania w formacie PDF

Uchwała Nr XXVI/197/09 wraz z Uzasadnieniem (86kB) pdf

Załącznik nr 1 ,, Regulamin dotowania demontażu i utylizacji materiałów zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Rypin ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej' (96kB) pdf

Wniosek o przyznanie dotacji obejmującej częściowe pokrycie kosztów demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest (140kB) pdf

Umowa Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (97kB) pdfmetryczka


Opublikował: Agnieszka Krauza (3 września 2009, 10:18:16)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (19 czerwca 2012, 12:01:45)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1556