Uchwała nr XXVIII/211/09RADY GMINY RYPINz dnia 27 października 2009zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułów: ,,Honorowy Obywatel Gminy Rypin" i ,,Zasłużony dla Gminy Rypin" oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 )

Uchwała nr XXVIII/211/09
RADY GMINY RYPIN
z dnia 27 października 2009


zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułów: ,,Honorowy Obywatel Gminy Rypin" i ,,Zasłużony dla Gminy Rypin" oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 )


Plik do pobrania w formacie PDF

Uchwała Nr XXVIII/211/09 (125kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agnieszka Krauza (1 grudnia 2009, 14:40:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1944