Uchwała nr XXX/226/09RADY GMINY RYPINz dnia 16 grudnia 2009w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/177/06 Rady Gminy Rypin z dnia 4 października 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w RypinieNa podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz.1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241)

Uchwała nr XXX/226/09
RADY GMINY RYPIN
z dnia 16 grudnia 2009


w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/177/06 Rady Gminy Rypin z dnia 4 października 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz.1218 i z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241)


Plik do pobrania w formacie PDF

Uchwała Nr XXX/226/09 (78kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr Nr 7, poz. 98 z dnia 2010-01-14

metryczka


Opublikował: Agnieszka Krauza (11 stycznia 2010, 10:12:51)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Krauza (9 lipca 2010, 07:52:47)
Zmieniono: informacja o publikacji uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1631