Uchwała nr XXXVIII/263/10RADY GMINY RYPINz dnia 19 października 2010w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 143, Nr 106, poz. 675 ), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96,poz. 620 ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2011 r. ( M.P. Nr 55, poz. 795 ) uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XXXVIII/263/10
RADY GMINY RYPIN
z dnia 19 października 2010


w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 143, Nr 106, poz. 675 ), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96,poz. 620 ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2011 r. ( M.P. Nr 55, poz. 795 ) uchwala się, co następuje :


Plik do pobrania w formacie PDF;

Uchwała Nr XXXVIII/263/10 do pobrania (66kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Nr 200, poz. 2730 z dnia 2010-12-13

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (5 stycznia 2011, 11:24:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1258