Uchwała nr XII/64/03Rady Gminy Rypinz dnia 8 grudnia 2003w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ppkt a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.)

Uchwała nr XII/64/03
Rady Gminy Rypin
z dnia 8 grudnia 2003


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ppkt a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.)


uchwala się, co następuje :

 § 1


Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości położonych w Sadłowie Nowym oznaczonych numerami ewidencyjnymi :
- działka numer 36 o powierzchni 0,86 ha,
- działka numer 37 o powierzchni 0,18 ha.


 § 2


 Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.


 § 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Przewodniczący Rady
 
       Piotr Pawłowski

plik do pobrania (29kB) plik

metryczka


Opublikował: Julita Lewandowska (10 lutego 2004, 13:52:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2013