Uchwała nr XIX/98/12RADY GMINY RYPINz dnia 11 czerwca 2012w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym nie prowadzącym działalności gospodarczej na realizację zadań w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Rypin oraz sposobu jej rozliczania.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art.7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) w związku art. 403 ust. 2 i ust. 4 pkt 1 lit. „a” i lit. „b” i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz.1070, i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i poz. 1019, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657, Nr 182, poz.1228, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 94, poz. 551, Nr 178, poz. 1060, Nr 224, poz. 1341, i Nr 152, poz. 897 oraz z 2012 r. poz. 460) mając na uwadze poprawę stanu środowiska w Gminie Rypin uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/98/12
RADY GMINY RYPIN
z dnia 11 czerwca 2012


w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym nie prowadzącym działalności gospodarczej na realizację zadań w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Rypin oraz sposobu jej rozliczania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art.7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) w związku art. 403 ust. 2 i ust. 4 pkt 1 lit. „a” i lit. „b” i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz.1070, i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i poz. 1019, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657, Nr 182, poz.1228, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 94, poz. 551, Nr 178, poz. 1060, Nr 224, poz. 1341, i Nr 152, poz. 897 oraz z 2012 r. poz. 460) mając na uwadze poprawę stanu środowiska w Gminie Rypin uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XIX/98/12 wraz z załącznikami i uzasadnieniem (397kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Poz. 1429 z dnia 2012-07-04

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (16 czerwca 2012, 07:56:23)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (16 lipca 2012, 14:49:05)
Zmieniono: dodanie daty publikacji w/w uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1675