Uchwała nr XXI/108/12RADY GMINY RYPINz dnia 16 sierpnia 2012w sprawie rozpatrzenia skargi Pani D. G. na działalność Wójta Gminy Rypin Na podstawie art. 229 pkt 3 art. 238 i art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524 i Nr 64, poz. 565, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 254, poz. 1700 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 21 poz.113, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887 i Nr 186, poz. 1100 oraz z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI/108/12
RADY GMINY RYPIN
z dnia 16 sierpnia 2012


w sprawie rozpatrzenia skargi Pani D. G. na działalność Wójta Gminy Rypin

Na podstawie art. 229 pkt 3 art. 238 i art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 169, poz. 1387 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524 i Nr 64, poz. 565, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 254, poz. 1700 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 21 poz.113, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887 i Nr 186, poz. 1100 oraz z 2012 r. poz. 567) uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:

Uchwała wraz z uzasadnieniem (91kB) pdfPrawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej ….”   - dokonano wyłączenia imienia i nazwiska  na mocy art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej  (t.j. Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z poźn. zm.).

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (21 sierpnia 2012, 11:49:33)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (30 października 2012, 11:58:11)
Zmieniono: dodanie opisu o wyłączeniu nazwiska i imienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1230