Uchwała nr XXX/172/13RADY GMINY RYPINz dnia 17 września 2013zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Rypin.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228 i poz. 888) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/172/13
RADY GMINY RYPIN
z dnia 17 września 2013


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Rypin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228 i poz. 888) uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XXX/172/13 wraz z załącznikiem - Wzorem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (324kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (184kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Poz. 3127 z dnia 2013-10-28

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (26 września 2013, 13:47:49)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (28 października 2013, 14:12:16)
Zmieniono: dodanie informacji o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3089