Uchwała nr XXXII/179/13RADY GMINY RYPINz dnia 21 listopada 2013w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2014 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96,poz. 620 Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r., poz. 724) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXII/179/13
RADY GMINY RYPIN
z dnia 21 listopada 2013


w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96,poz. 620 Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz.654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r., poz. 724) uchwala się, co następuje:


Pliki do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XXXII/179/13 (98kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (112kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Poz. 3634 z dnia 2013-11-28

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (29 listopada 2013, 09:25:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1203