Uchwała nr NR XXXIII/189/13RADY GMINY RYPINz dnia 30 grudnia 2013w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2014 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr NR XXXIII/189/13
RADY GMINY RYPIN
z dnia 30 grudnia 2013


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646) uchwala się, co następuje:


Pliki do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XXXIII/189/13 (139kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (711kB) pdf

Załącznik nr 1 - DOCHODY (290kB) pdf

Załącznik nr 2 - WYDATKI (186kB) pdf

Załącznik nr 3 - Zadania inwestycyjne w 2014 r. (135kB) pdf

Załącznik nr 4 - Wydatki (bieżące i majątkowe) na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (198kB) pdf

Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2014 r. (114kB) pdf

Załacznik nr 6 - Dochody na realizację zadań zleconych (140kB) pdf

Załącznik nr 6a - Wydatki na realizację zadań zleconych (142kB) pdf

Załącznik nr 7 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2014 roku (281kB) pdf

Załącznik nr 8 - Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2014 roku (161kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Poz. 175 z dnia 2014-01-17

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (8 stycznia 2014, 10:21:13)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (20 stycznia 2014, 09:29:39)
Zmieniono: dodanie informacji o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1320