Uchwała nr XXXV/204/14RADY GMINY RYPINz dnia 19 marca 2014w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 8 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz 182, poz. 509) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXV/204/14
RADY GMINY RYPIN
z dnia 19 marca 2014


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 8 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz 182, poz. 509) uchwala się, co następuje:


Pliki do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XXXV/204/14 (91kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (46kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2014, poz. 1011 z dnia 2014-04-02

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (25 marca 2014, 14:33:11)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (2 kwietnia 2014, 11:22:40)
Zmieniono: dodanie informacji o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 826