Uchwała nr XXXVI/206/14RADY GMINY RYPINz dnia 30 kwietnia 2014zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, zm. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378 oraz z 2014 r. poz. 40), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 zm. z 2014 r. poz. 40) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVI/206/14
RADY GMINY RYPIN
z dnia 30 kwietnia 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, zm. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378 oraz z 2014 r. poz. 40), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 zm. z 2014 r. poz. 40) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465) uchwala się, co następuje:


Pliki do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XXXVI/206/14 (92kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (106kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2014 r. Poz. 1563 z dnia 2014-05-13

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (7 maja 2014, 11:54:50)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (16 maja 2014, 09:10:25)
Zmieniono: dodanie informacji o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 746