Uchwała nr XXXVI/207/14RADY GMINY RYPINz dnia 30 kwietnia 2014w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologa.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014, poz. 191) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVI/207/14
RADY GMINY RYPIN
z dnia 30 kwietnia 2014


w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014, poz. 191) uchwala się, co następuje:


Pliki do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XXXVI/207/14 (90kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (187kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2014 r. Poz. 1564 z dnia 2014-05-13

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (7 maja 2014, 12:07:17)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (16 maja 2014, 09:09:08)
Zmieniono: dodanie informacji o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 875