Uchwała nr XL/224/14RADY GMINY RYPINz dnia 30 września 2014w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, pedagogom, logopedom oraz nauczycielom realizującym zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014, poz. 191) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XL/224/14
RADY GMINY RYPIN
z dnia 30 września 2014


w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, pedagogom, logopedom oraz nauczycielom realizującym zajęcia o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 42 ust. 6 i 7 pkt 3 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014, poz. 191) uchwala się, co następuje:


Pliki do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XL/224/14 (98kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (116kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rok 2014, poz. 2918 z dnia 2014-10-24

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (9 października 2014, 13:18:19)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (27 października 2014, 13:18:26)
Zmieniono: dodanie informacji o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 829