Uchwała nr II/6/14RADY GMINY RYPINz dnia 17 grudnia 2014w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2015Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r., Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2012 r. poz. 951 i poz. 1513) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr II/6/14
RADY GMINY RYPIN
z dnia 17 grudnia 2014


w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r., Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2012 r. poz. 951 i poz. 1513) uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr II/6/14 wraz z uzasadnieniem (167kB) pdf

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (19 grudnia 2014, 11:28:43)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (7 stycznia 2015, 13:17:17)
Zmieniono: zmiana pliku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1108