Uchwała nr III/18/14RADY GMINY RYPINz dnia 30 grudnia 2014zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Rypin.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/18/14
RADY GMINY RYPIN
z dnia 30 grudnia 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie Gminy Rypin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399, poz. 1593) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr III/18/14 (93kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (194kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rok 2015, Poz. 231 z dnia 2015-01-28

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (8 stycznia 2015, 13:13:13)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (28 stycznia 2015, 13:42:45)
Zmieniono: dodanie informacji o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1943