Uchwała nr III/19/14RADY GMINY RYPINz dnia 30 grudnia 2014w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2015 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 z 2014 r. poz. 911 i poz. 1146) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/19/14
RADY GMINY RYPIN
z dnia 30 grudnia 2014


w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 z 2014 r. poz. 911 i poz. 1146) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr III/19/14 (30kB) pdf

Uzasadnienie do uchwały (714kB) pdf

Załącznik nr 1 - Dochody (292kB) pdf

Załącznik nr 2 - Wydatki (182kB) pdf

Załącznik nr 3 - Limity wydatków na programy inwestycyjne w 2015 roku (173kB) pdf

Załącznik nr 4 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (176kB) pdf

Załącznik nr 5 - Przychody i rozchody budżetu w 2015r. (111kB) pdf

Załącznik nr 6 - Dochody na realizację zadań zleconych (136kB) pdf

Załącznik Nr 6a - Wydatki na realizację zadań zleconych (138kB) pdf

Załącznik nr 7 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2015 roku (284kB) pdf

Załącznik nr 8 - Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 roku (162kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rok 2015 Poz.122 z dnia 2015-01-13

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (8 stycznia 2015, 13:47:52)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Liszewska (13 stycznia 2015, 10:40:05)
Zmieniono: dodanie informacji o publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1046