Uchwała nr III/20/14RADY GMINY RYPINz dnia 30 grudnia 2014w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2015–2019 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 z 2014 r. poz. 911 i poz. 1146 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 ), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 86 i poz. 1736 z 2014 r. poz. 1127 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr III/20/14
RADY GMINY RYPIN
z dnia 30 grudnia 2014


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rypin na lata 2015–2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 z 2014 r. poz. 911 i poz. 1146 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 ), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 86 i poz. 1736 z 2014 r. poz. 1127 ) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr III/20/14 (121kB) pdf

Załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (92kB) pdf

Załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (264kB) pdf

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata 2015 – 2019 (475kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (8 stycznia 2015, 13:55:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 776