Uchwała nr VI/57/15RADY GMINY RYPINz dnia 21 maja 2015w sprawie nadania statutu Sołectwu Stępowo.Na podstawie art. 5, art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rypin zamieszkałymi w sołectwie Starorypin Rządowy uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VI/57/15
RADY GMINY RYPIN
z dnia 21 maja 2015


w sprawie nadania statutu Sołectwu Stępowo.

Na podstawie art. 5, art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 35 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Rypin zamieszkałymi w sołectwie Starorypin Rządowy uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr VI/57/15 (172kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Rok 2015, poz. 2044 z dnia 2015-07-01

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (3 lipca 2015, 12:50:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 515