Uchwała nr VIII/68/15RADY GMINY RYPINz dnia 25 września 2015w sprawie powołania zespołu wydającego opinię o kandydacie na ławnika Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 160 i 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, poz. 509, poz. 1066, poz. 694 i poz.1309) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr VIII/68/15
RADY GMINY RYPIN
z dnia 25 września 2015


w sprawie powołania zespołu wydającego opinię o kandydacie na ławnika

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 160 i 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, poz. 509, poz. 1066, poz. 694 i poz.1309) uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr VIII/68/15 wraz z uzasadnieniem (128kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (6 października 2015, 10:52:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 493