Uchwała nr IX/70/15RADY GMINY RYPINz dnia 28 października 2015w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji z Powiatem Rypińskim inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1837C Zdroje - Górzno - Starorypin od km 23+240 do km 26+910 i od km 27+010 do km 28+338”Na podstawie art. 10 art. 18 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr IX/70/15
RADY GMINY RYPIN
z dnia 28 października 2015


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji z Powiatem Rypińskim inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1837C Zdroje - Górzno - Starorypin od km 23+240 do km 26+910 i od km 27+010 do km 28+338”

Na podstawie art. 10 art. 18 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr IX/70/15 wraz z uzasadnieniem (135kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (3 listopada 2015, 13:45:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 552