Uchwała nr XII/90/16RADY GMINY RYPINz dnia 18 marca 2016w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wpisanych do ewidencji prowadzonej przez gminę Rypin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczaniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, zm. poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, zm. z 2016 r. poz. 35 i poz. 64) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XII/90/16
RADY GMINY RYPIN
z dnia 18 marca 2016


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego wpisanych do ewidencji prowadzonej przez gminę Rypin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, zm. poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, zm. z 2016 r. poz. 35 i poz. 64) uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XII/90/16 wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem (860kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2016 r., poz. 988 z dnia 2016-03-23

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (29 marca 2016, 13:34:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 495