Uchwała nr XIII/103/16RADY GMINY RYPINz dnia 25 maja 2016w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2015 rokNa podstawie art. 4(1) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 zm. poz. 437) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIII/103/16
RADY GMINY RYPIN
z dnia 25 maja 2016


w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2015 rok

Na podstawie art. 4(1) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487) oraz art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224 zm. poz. 437) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XIII/103/16 wraz z uzasadnieniem (167kB) pdf

Załącznik do uchwały - Sprawozdanie z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2015 rok (155kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (2 czerwca 2016, 14:24:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 454