Uchwała nr XV/107/16RADY GMINY RYPINz dnia 21 lipca 2016w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy RypinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/107/16
RADY GMINY RYPIN
z dnia 21 lipca 2016


w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rypin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XV/107/16 wraz z załącznikiem i uzasadnieniem (307kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2016 rok, poz. 2769 z dnia 2016-07-29

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (29 lipca 2016, 11:43:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 529