Uchwała nr XV/110/16RADY GMINY RYPINz dnia 21 lipca 2016w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy RypinNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6k ust. 1 i ust. 2, art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XV/110/16
RADY GMINY RYPIN
z dnia 21 lipca 2016


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty na terenie gminy Rypin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6k ust. 1 i ust. 2, art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250) uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XV/110/16 wraz z uzasadnieniem (188kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2016 rok, poz. 2764 z dnia 2016-07-28

metryczka


Opublikował: Agnieszka Liszewska (29 lipca 2016, 11:55:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 530