Uchwała nr XVI/116/16RADY GMINY RYPINz dnia 13 września 2016w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji z Gminą Skrwilno inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120413C Szczawno-Skrwilno od km 0+000 do km 2+934”Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2, art. 18 ust.1 i 2 pkt 9 i 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/116/16
RADY GMINY RYPIN
z dnia 13 września 2016


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji z Gminą Skrwilno inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120413C Szczawno-Skrwilno od km 0+000 do km 2+934”

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2, art. 18 ust.1 i 2 pkt 9 i 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XVI/116/16 wraz z uzasadnieniem (198kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Marcin Żołnowski (10 października 2016, 12:09:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 553