Uchwała nr XVI/117/16RADY GMINY RYPINz dnia 13 września 2016w sprawie przyjęcia ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Rypin"Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/117/16
RADY GMINY RYPIN
z dnia 13 września 2016


w sprawie przyjęcia ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Rypin"

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ) uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:

Uchwała Nr XVI/117/16 wraz z uzasadnieniem (188kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Marcin Żołnowski (10 października 2016, 12:12:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 518