Uchwała nr XVII/119/16RADY GMINY RYPINz dnia 19 października 2016zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2016 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890 z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454 ) uchwala się co następuje:

Uchwała nr XVII/119/16
RADY GMINY RYPIN
z dnia 19 października 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890 z 2016 r. poz. 195, poz. 1257 i poz. 1454 ) uchwala się co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:
Uchwała Nr XVII/119/16 wraz z uzasadnieniem (1145kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Joanna Derkowska (22 listopada 2016, 13:01:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 445