Uchwała nr XIX/125/16RADY GMINY RYPINz dnia 19 grudnia 2016w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017 rokNa podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016 r., poz.446 , poz 1579)) art.4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.z 2016r.,poz. 487.) oraz art.10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.z 2016r., poz. 224) oraz (Dz. U .z 2016 r. poz. 437) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/125/16
RADY GMINY RYPIN
z dnia 19 grudnia 2016


w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016 r., poz.446 , poz 1579)) art.4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.z 2016r.,poz. 487.) oraz art.10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.z 2016r., poz. 224) oraz (Dz. U .z 2016 r. poz. 437) uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:
Uchwała Nr XIX/125/16 z załącznikami i uzasadnieniem (313kB) pdf
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Joanna Derkowska (27 grudnia 2016, 13:45:16)

Ostatnia zmiana: Joanna Derkowska (27 grudnia 2016, 14:04:06)
Zmieniono: literówka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 455