Uchwała nr XIX/129/16RADY GMINY RYPINz dnia 19 grudnia 2016w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy RypinNa podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 150, zm. z 2015 r. poz. 1322 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 8.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/129/16
RADY GMINY RYPIN
z dnia 19 grudnia 2016


w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Rypin

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 150, zm. z 2015 r. poz. 1322 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 8.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) uchwala się, co następuje:


Plik do pobrania w formacie PDF:
Uchwała Nr XIX/129/16 (130kB) pdf
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
poz. 4940 z dnia 2016-12-29

metryczka


Opublikował: Joanna Derkowska (4 stycznia 2017, 09:11:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 588